Câu đố về động vật:

Quê mình biển biếc xa khơi
Đá vôi hình dáng cây là nhà tôi
Là con gì?