Câu đố về thực vật:

Quê em ở chốn đảo xa
An Tiêm thuở ấy làm quà tặng vua
Là quả gì?