Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?