Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em lắm mít, nhiều dừa
Lắm hoa nhiều kiểng, lắm đường kẹo thơm
Bốn bề bát ngát xa trông
Một bên nước ngọt, một đàng biển xanh?