Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Quê cha thì ở trên trời
Quê mẹ dưới đất hai nơi hóa gần.
Đường xa đâu ngại mỏi chân
Mùa hè thì bão, đông xuân thì gầy.
(Là gì?)