Câu đố về thực vật:

Quanh người đầy mắt nhấp nhô
Tóc xanh dựng ngược, có cô liếc nhìn
Là quả gì?