Câu đố về cây:

Quanh năm tôi sống nước sâu
Chân chẳng đạp đất, đầu không đội trời
Tìm con nối dõi hụt hơi
Sao trong nhà lại có dâu, xanh rì?