Câu đố về vật dụng:

Quanh em mây liệng tứ bề
Tròn như mặt nguyệt mưa về nắng ra
Là cái gì?