Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quang Trung - Nguyễn Huệ khi xưa
Lập Kinh đô đóng nơi nào, hỡi em?