Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì chúa tể rừng sâu
Khoác vào áo trắng, nối đôi hai bờ?