1. Có 1 quả thị áo xanh đang ngủ trên cành. Bạn Vịt lạch bạch đến gọi:

Quả thị áo xanh

Quả thị áo xanh

Thị ơi dậy nhanh

Đi chơi thị nhé!

Nhưng quả thị áo xanh vẫn ngủ im lìm trên cành cây.

Truyện cổ tích cho bé: Quả thị áo xanh

2. Bạn Mèo đến, mèo cào cào vào cây thị gọi:

Quả thị áo xanh

Quả thị áo xanh

Thị ơi dậy nhanh

Đi chơi thị nhé!

Nhưng quả thị áo xanh vẫn ngủ im lìm trên cây thị

3. Một hôm có bà cụ đi ngang qua:

Thị ở đâu mà thơm thế nhỉ?

Nhìn lên cây thị,quả thị đã mặc chiếc áo màu vàng.

Bà bèn giơ bị ra gọi:

“Thị ơi thị hỡi

Thị rụng bị bà

Thị thơm bà ngửi

Chứ bà không ăn”

Nghe bà gọi, quả thị áo vàng liền rơi đúng vào bị.