Câu đố quả gì:

Quả gì trong bụng toàn hơi
Bạn cũng sân cỏ buồn vui chân người?