Câu đố về quả:

Quả gì cũng bí như ai
Nhưng ruột lại đỏ, ăn vào thông minh?