Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Áo, quần, mặt, mũi lấm lem
Hầm sâu, lò rộng bon chen tháng ngày?