Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng là thợ, cũng công nhân
Thế nhưng quần áo lấm lem trong ngoài?