Câu đố về thực vật:

Mẹ gầy bồng bế đàn con
Lá xòe che nắng, mỏi mòn tháng năm
Là cây gì?