Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Phá cường địch, báo hoàng ân”
Phất cờ sáu chữ, góp phần đánh Nguyên?