Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có động Hương Sơn
Có chùa Hương khách thập phương tìm về