Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Nước xanh, xanh đến lạ lùng
Rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây.
Mỗi khi ngắm mặt hồ này
Nhớ Người cứu nước với cây gươm thần.
(Là hồ nào?)