Cong cong như cái lưỡi cày, cả trăm con sáo đậu ngày đầu đêm?

Câu đố về quả:

Cong cong như cái lưỡi cày
Cả trăm con sáo đậu ngày đầu đêm?

Đáp án: Quả chuối

Quanh năm sống ở ao, đồng, rập rờn phễu trắng ngửa hoa bên bờ?

Câu đố về cây:

Quanh năm sống ở ao, đồng
Rập rờn phễu trắng ngửa hoa bên bờ?

Đáp án: Rau muống

Có cánh mà chẳng biết bay, dáng đi lạch bạch, suốt ngày xuống ao?

Câu đố về các loài động vật:

Có cánh mà chẳng biết bay
Dáng đi lạch bạch, suốt ngày xuống ao?

Đáp án: Con vịt

Trong tôi xấu xí xù xì, đêm về người ngủ tôi thì bắt sâu, khi nào trời nắng quá lâu, tôi kêu mấy tiếng mưa đầu bay về?

Câu đố về động vật:

Trong tôi xấu xí xù xì
Đêm về người ngủ tôi thì bắt sâu.
Khi nào trời nắng quá lâu
Tôi kêu mấy tiếng mưa đầu bay về?
(Là con gì?)

Đáp án: Con cóc

Người sao tính nết lạ lùng, lúc da em đỏ, khi lòng đầy vơi, quan liêu bậc nhất trên đời, chỉ ngồi bàn giấy, không rời đi đâu.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Người sao tính nết lạ lùng
Lúc da em đỏ, khi lòng đầy vơi
Quan liêu bậc nhất trên đời
Chỉ ngồi bàn giấy, không rời đi đâu.
(Là cái gì?)

Đáp án: Bút