Câu đố về con người và địa danh:

Nơi đây thành cổ lũy xưa
Nỏ thần giương bắn giặc thua chạy dài
Là thành nào?