Câu đố chữ gì:

Nơi nuôi cái đẹp cái hay
Giúp con tim bạn đắm say tình đời
Khi đầu lỡ bỏ đi chơi
Ai không nhớ nó bụng sôi réo gào?