Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào “Thường Kiệt” thắng to
Khiến cho Chế Củ dâng ngay đất hàng?