Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về đất Bạc Liêu xa
Nửa đêm nghe tiếng “hoài lang nhớ người