Câu đố về hoa:

Hoa gì để chỉ nữ nhi.
Sắc vàng tươi thắm mỗi khi đông tàn?