Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì giống hệt củ khoai
Ban đêm không muỗi, ban ngày nhiều ong?