Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có cửa Nhượng Ban
Gạo nhiều, cá lắm dễ bề làm ăn?