Câu đố về đồ vật:

Mắt thao láo mở
Nhìn xa rất tài
Cái cổ vươn dài
Đố ai đoán được?