Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào biết mấy tự hào
Tên vàng chói lọi, thay vào tên xưa?