Tôi là cái lưỡi

Giúp bạn hằng ngày

Nếm vị thức ăn

Nào chua nào ngọt

Những gì quá nóng

Bạn chớ ăn vội

Hãy chờ một tý

Không thì đau tôi.