Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi em cần lắm thơ văn
Chiều ra sông Hậu ngắm trăng trao tình