Câu đố về động vật:

Con gì đuôi ngắn, tai dài
Mắt hồng, lông mượt có tài nhảy nhanh?
(Là con gì?)