Một chú bé đăng chăn cừu bồng chú giả vờ kêu toáng lên:

 Sói! Sói! Cứu tôi với!

 Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ chẳng thấy sói đâu.

 Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối như mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng sợ ai cả. Chúng tự do ăn thịt hết đàn cừu.