Câu đố về thực vật:

Thân cô đơn dáng óng tròn
Chồng đâu chẳng thấy, thấy con đầy buồng
Là cây gì?