Lăn tròn trên lá

Đón ánh bình minh

Hổng dám chạy nhanh

Sợ rơi xuống đất.

 

Nhìn rất đẹp mắt

Lấp lánh lấp la

Những giọt sương rơi

Lăn tròn trên lá...