Em đang say ngủ
 
Quên cả giờ rồi
 
Chú đồng hồ nhắc
 
Reng! Reng! Dậy thôi!
 
Gà trống dậy sớm
 
Mèo lười ngủ trưa
 
Còn em đi học
 
Đi cho đúng giờ.