Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Những dòng sông chảy quê ta
Đọc tên lên sẽ nghĩ ra bốn màu?

Đố là sông gì?