Câu đố về quả:

Nhỏ thì con mắt nhắm nghiền
Lớn lên mở mắt, đón tiền hùng anh.