Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Nhất Trụ”, “Diên Hựu” là tên
Về thăm Hà Nội chẳng quên chùa này?