Câu đố về thực vật:

Ngược đời râu bạc non tơ
Râu chuyển màu sẫm non tơ về già
Là bắp gì?