Câu đố về các nhạc cụ:

Nghe toàn như óc với gan
Mà sao thánh thót tơ vàng du dương.
(Là đàn gì?)