Câu đố hoa gì:

Hoa gì hay để chưng thờ
Trắng trong thơm ngát Bác Hồ rất yêu?