Câu đố về thức ăn:

Em đây bắt chước loài chim
Xây nhà bằng lá rủ tìm người thương
Nâu da trắng bột đen đường
Ngày xuân ngày tết em thường về đây?