Hôm nay em có hẹn

Với đồng đội ngoài kia.

Bữa cơm chiều nấu vội,

Anh ăn đi, đừng chờ!

 

Hôm nay mẹ có hẹn

Với các bác, các cô.

Con ngủ đi, đừng đợi

Mẹ vỗ về, hát ru!

 

Mặt trời say giấc ngủ,

Trăng sao mắc trên đầu,

Đèn đường soi phố vắng

Mẹ sẽ về với con!”