Rác ở xung quanh

Khu phố của em

Rác bốc mùi hôi

Làm em khó chịu

 

Em cầm túi giấy

Em đeo găng tay

Thêm chiếc khẩu trang

Rồi bước ra cửa

 

Rác ơi ngoan nhé!

Vào túi này thôi

Đỡ bớt mùi hôi

Quanh nhà sạch sẽ

 

Ven đường rác lá

Vào bịch đây thôi

Phố phường sạch đẹp

Hít hà...mê tơi!