Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai giải phóng Thăng Long
Nửa đêm trừ tịch, quyết lòng tiến binh
Đống Đa, sông Nhĩ, vươn mình
Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời?
(Là ai?)