Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa tiên để họ Đinh
Lập kinh đô nước mười hai năm dài?