Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Năm xưa qua Nhật sang Tàu
Soạn bài “Hải ngoại huyết thư” mang về
Hô hào hưởng ứng Đông Du
Kết đoàn trên dưới sĩ phu khắp miền?