Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa con Lạc Long Quân
Theo mẹ đến đấy, lập nên ngôi Hùng?