Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lều tranh, Bến Ngự, Sông Hương
Chim lồng cá chậu cách ly mọi người
Năm xưa sải cánh chim bằng
Đông du sang Nhật, tìm đường đấu tranh?